Полезна информация

Какво се прави при смърт на близък човек ?

  1. Обадете се на личния лекар за издаване на съобщение за смърт.
  2. Със съобщението за смърт и документа за самоличност на покойника се отива в Бюрото за траурни услуги на ул."Тома Кърджиев" 2 или в канцеларията на гробищен парк "Чародейка", където служителите имат грижата за издаването на акта за смърт в Община Русе.
  3. Актът за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпване на смърттта
  4. В Бюрото за траурни услуги на  ул.”Тома Кърджиев” №2, ще получите пълна информация, съдействие и всичко необходимо за организация и извършване на погребението.
  5. Ако човек почине след 17 часа или в болнично зяаведение позвънете на денонощните ни телефони, за да получите необходимата информация и услуги в удобно за Вас време.

Денонощните телефони за връзка с нас са:

» 082/58 68 00

» 0889 579 838

» 0886 063 651