Контакти
Бюро за радостни услуги
ул.”Тома Кърджиев” №4
Раб. време: 8.00-13.00 и 13.00-17.00
Почивен ден: събота и неделя
телефон: 082/52 11 16; 0886 063 807
 
 
Бюро за траурни услуги
ул.”Тома Кърджиев” №2
Раб. време: 8.00 – 17.00 часа
в почивни дни: 8.00 - 16.00 часа
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
телефони: 082/52 11 16; 0886 063 807
 
   
Гробищен парк "Чародейка”
Канцелария гробни места и такси
Раб. време: 8.00 – 17.00 часа
в почивни дни: 8.00 - 16.00 часа
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
телефон: 082/58 68 00
 
   
Гробищен парк "Басарбово"
Канцелария гробни места и такси
Раб.време: 8.00 - 17.00 часа
в почивни дни: 8.00 - 16.00 часа
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
телефон: 082/56 16 44
 
   
Денонощен център за погребални услуги
Гробище”Чародейка”
телефони: 082/58 68 00
ДЕНОНОЩНО
 
 

Директор: Антоанета Русева
телефон: 082 52 11 12
e-mail: 
odom.ruse@gmail.com

 
Гл. счетоводител: Николай Великов
телефон: 082/52 11 13