Ритуали

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРЕД ВЕНЧАВКА В ПРАЗНИЧНИ И ДЕЛНИЧНИ ДНИ

» В Дома за женитби

През седмицата граждански брак може да се сключи по два начина:

  • Само подписване без гости и ритуал - безплатно - в Община Русе, стая 122
  • В сватбената зала с ритуал с механична музика и малък коктейл

През почивни и празнични дни сключването на граждански брак се предлага с музикално оформление – синтезатор и пиано

» Отбелязване на сватбени юбилеи

ОП "Обреден дом -Русе" предлага организация и провеждане на 25 и 50 годишни сватбени юбилеи – сребърна и златна сватби с ритуал в Сватбения дом или на избраното от юбилярите място.

Оттук може да бъде изтеглен: