Обреди и услуги

» Изкопаване гроб и погребение в нов гроб 162 лв.
» Изкопаване гроб и погребение в стар гроб 198 лв.
» Експерсно изкопаване гроб – до 6 часа от заявяване 230 лв.
» Изкопаване гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на бетоновата камера 520 лв.
 Подготовка на старо изоставено гробно място за повторно пегребение
290 лв.
» Вадене на кости без погребение 104 лв.
   
» Подмола за мохамеданско погребение  30 лв.
» Превоз с катафалка  42 лв.
» Доставка на ковчег 39 лв.
» Превоз с катафалка до други населени места  
   » до 50 км по 1.30 лв./км
   » над 50 км по 0,80 лв./км
» Подготовка,обличане и предаване на покойник в патология или в дома на покойния в работно време
 50 лв.
» Подготовка,обличане и предаване на покойник в патология или в дома на покойния в извънработно време или почивни дни
60 лв.
» Ритуал в Дома на покойника 30 лв.
» Ритуал на гроба 25 лв.
   
» Носене на покойник по етажи /в зависимост от етажа/ от 41 до  65 лв.
» Подготовка на старо гробно място за повторно погребение 290 лв.
» Подавки за погребение или помен   от 1.40 до 1.90 лв./бр.
   
   
» Съхранение на покойник в хладилна камера – 24 часа  25 лв.
» Уравнение на гроб за 40 ден 35 лв.
» Сезонно поддържане на гроб /2 пъти плевене и 2 пъти поливане за месец/  12 лв.
» Почистване,озеленяване и попълване на гробове  
» Попълване на гробни места с мозайка/не позволява на тревата
да избива/
 
» Изработка на некролози – черно-бели и цветни  
» Ламиниране на некролози  

» Осигуряване на свещенник за опело в дома или църква

 

Всички цени на ОП "Обреден дом - Русе" са определени от Общински съвет Русе в Наредба 13, която можете да изтеглите и прочетете тук:
obs.ruse-bg.eu/naredbi/19