Обреди и услуги

» Изкопаване гроб и погребение в нов гроб 162 лв.
» Изкопаване гроб и погребение в стар гроб 198 лв.
» Предоставяне на неонаследено гробно място до алея по избор 480 лв.
» Предоставяне на неонаследено гробно място по избор 300 лв.
» Експерсно изкопаване гроб – до 6 часа от заявяване 260 лв.
» Изкопаване гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на бетоновата камера 600 лв.
» Подготовка на старо изоставено гробно място за повторно пегребение
290 лв.
» Подготовка на старо гробно място за ново погребение без демонтиранена оградни съоражения и бордюри 205 лв.
» Вадене на кости без погребение 130 лв.
   
» Подмола за мохамеданско погребение  45 лв.
» Извозване до гробно място с катафалка  45 лв.
» Доставка на ковчег на адрес 43 лв.
» Пренасяне на покойник с кофчег от болница 47 лв.
» Превоз с катафалка до други населени места  
   » до 50 км по 1.30 лв./км
   » над 50 км по 0,80 лв./км
» Ритуал в Дома на покойника 50 лв.
» Ритуал на гроба 40 лв.
» Ползване на зала  - Дом на покойника без обредчик 25 лв.
   
» Носене на покойник по етажи /в зависимост от етажа/ от 47,50 до  80 лв.
» Подавки за погребение или помен   2.20 лв./бр.
   
» Организиране на кремация 120 лв.
» Погребение цена минимум No 1 - християнско, без изкопаване 105 лв.
» Погребение цена минимум No 2 - християнско, без изкопаване 168 лв.
» Погребение средна цена - християнско, без изкопаване 228 лв.
» Погребение цена лукс - християнско, без изкопаване 700 лв.
» Погребение християнско "СРЕДНА ЦЕНА +" без изкопаване 281 лв.
» Погребение цена минимум - мюсюлманско без изкопаване 161 лв.
   
» Съхранение на покойник в хладилна камера – 24 часа  25 лв.
» Уравнение на гроб за 40 ден 40 лв.
» Сезонно поддържане на гроб /2 пъти плевене и 2 пъти поливане за месец/  15 лв.
» Засипване с мозайка и замазка с цимент на гроб 105 лв. 
» Изработка на некролози – черно-бели и цветни от 0.50 до 2.50 лв. / бр. 
» Ламиниране на некролози А5 1.00 лв 
» Ламиниране на некролози А4 1.50 лв.
   
За ползване на гробни места след изтичане на 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:
До 15 години  
» Гробищен парк "Чародейка" 50 лв.
» Гробищен парк "Басарбово" 40 лв.
» Гробищни паркове в кметствата 18 лв.
За вечни времена  
» Гробищен парк "Чародейка" 325 лв.
» ако гробното място има покривна плоча или циментово-мозаечна замазка 260 лв.
» Гробищен парк "Басарбово" 295 лв.
» ако гробното място има покривна плоча или циментово-мозаечна замазка 230 лв.
» Гробищни паркове в кметствата 90 лв.
За урнов гроб се заплащат таксите намалени с 50 на сто за съответния гробищен парк и времето на откупка.  

 

Всички цени на ОП "Обреден дом - Русе" са определени от Общински съвет Русе в Наредба 13, която можете да изтеглите и прочетете тук:

НАРЕДБА №13 ЗА‌ ‌ОРГАНИЗАЦИЯ‌ ‌И‌ ‌УПРАВЛЕНИЕ‌ ‌НА‌ ‌ГРОБИЩНИТЕ‌ ‌ ПАРКОВЕ‌ ‌НА‌ ‌ТЕРИТОРИЯТА‌ ‌НА‌ ‌ОБЩИНА‌ ‌РУСЕ