За нас

Най-емоционалната и най-красива част от дейността на
ОП "Обреден дом" - Русе са обредите "Венчавка" и "Сключване на граждански брак". От залите на сватбения дом са тръгнали над 30 000 семейства.

При нас се извършва приемане на документи, записване, организация и провеждане на обред "Венчавка" в празнични и делнични дни.